Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RASLab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB høstsemesteret 2022

Foto: BIO, Heikki Savolainen, Eivind Senneseth, Marineholmen RASLab

Norwegian language only

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august.

https://mitt.uib.no/courses/11056/files/4380549/download?download_frd=1Søknadsskjema:

Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs

Søknader til Mattilsynet (FOTS) om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før forsøkstart.

EU – Open Mission Ocean funding calls

There are a number of open funding calls specifically covering different aspects of the Mission: Restore our Ocean and Waters, all of which have a deadline of 27 September 2022. These calls cover topics including:

 • European Blue Parks
 • Waste-free European rivers
 • Low impact fishing gear
 • Regenerative Ocean farming
 • Blue education
 • Citizen Science
 • e-DNA library
 • Biodiversity data for the Digital Twin Ocean
 • Danube River basin lighthouse
 • Mediterranean sea basin lighthouse
 • Baltic and North Sea basin lighthouse

You can find full details on these calls by clicking here.

IPBES report – Wild species are key to sustainable development

SUSTAINABILITY THROUGH WILD SPECIES: A new report points out that sustainable exploitation of wild species is the key to a sustainable future. Fish and shellfish are the world’s largest source of animal proteins.
Photo:
Daniel Lee, Unsplash

“Sustainable use of wild species is key to achieve the Sustainable Development Goals,” says Professor Jeppe Kolding at the University of Bergen. He is one of 87 international experts co-writing a new report out Friday 8 July 2022.