Fri 28 June. Master’s presentations – Kamilla Barstad, Marius Lien and Rikke Berg

Name Place Time Title
Kamilla Barstad Digital – contact Hilde R Armo for link 10.15 Nephrocalcinosis and Physiological Perturbations in Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Marius Olsen Lien K3, 1et TM53B (B-blokken) 10.15 Selenoprotein determination in tissues of Atlantic salmon (Salmo salar)
Rikke Marie Sande Berg Digital – contakt Ingvil R Sahr for link 14.15 Effekt av temperatur og salinitet på osmoregulatorisk kapasitet og sjøvannstoleranse hos Atlantisk laks (Salmon salar L.) ved bruk av gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *