Thur 27 June. Master’s presentation – Hedda Ovesen

Name Place Time Title
Hedda Wahl-Ovesen Digital – contact Hilde R Armo for lenke 10.15 Evaluering av gassbobler i finner og angiotensinkonverterende enzym (ACE) for deteksjon av gassboblesyke under simulerte laste- og losseoperasjoner av atlantisk laks (Salmo Salar L.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *