Category: External events

15-17 Nov. Annual SEAS gathering

The SEAS programme brings together a variety of aspects of marine sustainability, involving all UiB faculties, and many academic and non-academic partners. During three days, 15-17 November, we invite all interested to meet our current 29 SEAS fellows in open…

Thu 16 Nov. Participate in the launch of new Natur i Norge

[Norwegian language] I november lanseres en revidert versjon av Natur i Norge (NiN). Med ny kunnskap, nye inndelinger og ny nettside, skal systemet nå bli mer brukervennlig. Nye NiN lanseres torsdag 16. november kl. 10.00–14.00 på Klimahuset, Naturhistorisk museum, på…