Category: Communication

New from the journal Naturen

Norwegian language Tidsskriftet Naturen har tildelt Fægriprisen for 2022 til Lars Egil Helseth fra Universitetet i Bergen for artikkelen “Smarttelefonen som utendørs redskap”. Artikkelen ligger åpent tilgjengelig for alle ut februar.

Skriv for Naturen!

Norwegian language Er du ph.d.-student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet? Da er det mange gode grunner til at du bør skrive en artikkel for tidsskriftet Naturen:

UiB research news webpage

The Rector’s office has established a news page for research, where they will collect research related news from all over UiB. The page is located as a separate tab on UiB research page.