Category: HMS

HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Kjenner du ditt lokale verneombud?

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Her har vi en oppsummering av BIOs verneombud med vara. Husk at alle verneombud har taushetsplikt og tar gjerne en prat…

Oppsummering fra vernerunden 2023

HMS-vernerunden ble gjennomført etter oppsatt timeplan. Som tidligere år ble det sendt ut to spørreskjema i forkant av vernerunden, ett for kontorer og det andre for laboratorier. Totalt ga 53 personer tilbakemelding på kontorer og 22 personer for laboratorier. Vi…

HMS-møte og julesamling tirsdag 5. desember

Kjære alle sammen Velkommen til HMS-møte og julesamling. Her er den foreløpige agendaen for møtet. Det starter kl 12:00 med mingling og kaffe på VilVite store auditorium. Julesamlingen finner sted i kantinen på HIB kl 17:00. Vi vil få servert…

Løypemelding for BIOs arbeidsmiljøundersøkelse

Kjære kolleger, Takk for alle svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen. Totalt fikk vi 104 svar, som fordeler seg som vist i grafen under. Vi planlegger en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen i HMS-møtet i desember, så håper å se mange der.