HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Arbeidsgruppen har jobbet seg frem til vedlagte HMS-plan for MN-fakultetet som herved sendes på høring til alle enhetene:

HMS-handlingsplan 2024-2026(1)

Frist for tilbakemelding av høringsuttalelser er fredag 26. januar 2024 og kan leveres inn til Nina Hølland.
Planen skal behandles i fakultetsstyremøte 22. februar 2024.

Arbeidsgruppen har bestått av Kjetil Ullaland, Julie Stavnes, Ann-Elise O. Jordal og Inger Johanne Fjellanger.

 

Vennlig hilsen

Elisabeth Müller Lysebo
Fakultetsdirektør

Inger Johanne Fjellanger
HMS-koordinator

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *