Hilsen fra instituttet – 19.01.2024

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Tallene tale er klar, dommen har falt. Fra et underskudd på 46,8 mill ved starten av 2023 endte vi opp med en forbedring av resultatet på 6 mill. Dette er neste 4 millioner bedre enn det vi hadde forutsett. Resultatet for 2023 endte på 40,9 mill. Selv om det er langt igjen for å hente inn hele underskuddet er dette er fantastisk gledelig resultat. Det kommer av en formidabel innsats fra oss alle, gjennom innstramminger i undervisningsdrift, lab drift, svært strenge restriksjoner på ansettelser, i tillegg til en svært god innsats på ekstrafinansiering, der vi nok en gang henter inn rekordmye midler (til sammen 132 mill i omsetning på eksterne prosjekter). Alt dette viser at det nytter og at de tiltakene vi har implementert virker og at vi har stor styrke både på forskings og undervisningssiden. Takk til dere alle for en stor innsats og til fakultetet for veldig godt samarbeid der vi alle i felleskap har oppnådd et glimrende resultat.

Vi skal klappe oss selv på skuldrene, og så skal vi fortsette det gode arbeidet gjennom 2024 basert på det veldig gode resultatet fra 2023. Vi jobber i disse dager med budsjett for 2024 og kommer selvsagt tilbake med mer detaljer.

Søknadsfristen til ny instituttleder gikk ut mandag denne uken. Det er fem søkere, og jeg har troen på at vi faktiske får en ny instituttleder innen min åremålsperiode går ut den 1 september. Fram til da vil jeg jobbe iherdig for at den nye instituttlederen overtar et institutt som er i så god stand som mulig.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg i den rare snøen, og så kommer endelig det vante regnet igjen.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *