HK-dir inviterer til Panoramaseminar den 14.-15. juni 2022

Foto: HK-dir

This content is only available in Norwegian language

Seminaret vil finne ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), 14.-15. juni 2022, lunsj-til-lunsj.

Seminaret vil ta for seg muligheter og utfordringer i akademisk samarbeid med Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Det vil være en viktig møteplass for norske fagmiljøer og institusjoner som samarbeider med disse landene innen utdanning, forskning og arbeidsliv.

Følg denne lenken for program og påmelding til seminaret.

Målgruppen for seminaret er

– vitenskapelig og administrativt ansatte involvert i utdanningssamarbeid og prosjekter med land omfattet av Panoramastrategien

– relevant ledelse ved norske universiteter og høgskoler

Seminaret vil være spesielt relevant for personer som leder og er involvert i prosjekter finansiert av UTFORSK, INTPART og Erasmus+, i tillegg til InternAbroad, Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika og Russlandsprogrammet.

 

Med vennlig hilsen

Ingrid Solhøy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *