Invitasjon til søknad om reisestøtte for master- og phd-studenter – Klima og energiomstilling 2022

This information is only available in Norwegian

SØKNADSFRIST 20. MAI 2022 kl. 12:00, TILDELING I UKE 24.

Invitasjon til søknad om reisestøtte for master- og phd-studenter – Klima og energiomstilling 2022

UiBs strategiske satsing Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra studenter.

Det er satt av 100 000kr i satsingens 2022-budsjet til reisestøtte for master- og Phd-studenter som skriver oppgaver tematisk knyttet til satsingen. Midlene må brukes innen utgangen av juli 2023.

Komiteen som evaluerer søknadene, vil bestå av følgende representanter fra satsningens strategiske utvalg:

  • Berte-Elen Konow – Det juridiske fakultet – evaluerer
  • Rouven Doran – Det psykologiske fakultet – evaluerer
  • Kristin Guldbrandsen Frøysa – energidirektør UiB – sekretariat
  • Gry E. Parker – koordinator for satsingen – sekretariat

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon.

 

  • Søknadsfrist 20. mai kl. 12:00, tildeling i uke 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *