Invitasjon til Horisont Europa Inspiration Workshop for forskere 13. mai 2022

This content is available in Norwegian language only

Som en oppfølging av Horizon Europe info day @UiB 14. januar arrangeres det en Horizon Europe Inspiration worskhop på Scandic Hotel Ørnen fredag den 13. mai fra kl.  09.30 til kl. 15.00. 

Forskere og forskningsrådgivere fra UiB deler sine erfaringer i innlegg og paneldebatter om nettverksbygging, teambygging og søknadsskriving. 

Minglesesjoner:  Gjennom hele dagen blir det åpne stands der forskere kan få råd og hjelp fra forskningsrådgivere til å finne finansieringsmuligheter innenfor sitt forskningsfelt, eller stille spørsmål om Horisont Europa og Erasmus+.

Her finner dere programmet og lenken til påmeldingsskjemaet.

Påmelding innen 10. mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *