Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2023-24

Minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2023-24: 1. oktober 2022

Ca. 30-35 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløp: opp til NOK 200,000.-

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

  1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2023-24:
    https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

Studentstipend (fulbright.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *