5 ukers sommerprogram for bachelorstudenter, søknadsfrist 6 januar 2023

Norwegian language only

Fulbrightkontoret gjør oppmerksom på søknadsfrist 6.januar, 2023, for «Study of the U.S. Institutes» for bachelorstudenter. To ulike programmer, med søkelys på hhv. «civic engagement» og «environmental issues», vil finne sted over en 5-ukers periode i juni-august 2023.  Programmene arrangeres, og deltagelse fullfinansieres, av U.S. State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs.  Mer informasjon om tilbudet finnes på våre websider, og detaljer om datoer, programinnhold og vertsinstitusjoner kommer ila. våren. Vi er takknemlige om informasjon om dette tilbudet kan videreformidles bredt til studenter på bachelornivå. Spørsmål kan rettes til fulbright@fulbright.no

Mange takk for hjelpen!

 

Petter Næss

Executive Director
U.S.-Norway Fulbright Foundation

Arbinsgate 2

0253 Oslo, Norway

+47 90858476

petter@fulbright.no

Visit us at http://www.fulbright.no

Read our latest annual report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *