Fagseminar om Naturpanelets (IPBES) rapport om verdier og verdsetting av natur 1 Nov

Foto: IPBES.net

Norwegian language

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et fagseminar om
Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting av natur.

Fagseminaret holdes i Miljødirektoratet sine lokaler på Helsfyr, 1. november, kl. 9 – 11.

Se lenke for mer informasjon om arrangementet og påmelding her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/november/fagseminar-naturpaneletsipbes-
rapport-om-verdier-og-verdsetting-av-natur/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *