The Pandemic Centre’s January course is open for registration

Title: Learning from the COVID-19 pandemic: an interdisciplinary approach

More info and application form

***

Pandemisenterets januarkurs (ELMED328 Læring fra COVID-19: En tverrfaglig tilnærming) er nå åpent for påmelding. Kurset går over de første to ukene av januar, og bygger på tilsvarende kurs holdt i fjor. Fjorårets kurs fikk gode tilbakemeldinger, og vi håper at neste kurs blir minst like vellykket. Hemmeligheten er, selvfølgelig, at vi lykkes i å rekruttere de rette studentene.

Kurset egner seg for studenter på Mastergrad- eller PhD-nivå, og er også åpent for studenter ved andre partnerinstitusjoner/fakultet. PhD-kandidater fra UiB (alle fakultet) vil ha førsteprioritet.

Beste hilsen,

Magnus Vollset
Førsteamanuensis
IGS / Pandemisenteret
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 91 91
uib.no/personer/Magnus.Vollset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *