15. Nov. Webinar om kontroll med kunnskapsoverføring

Foto: shutterstock/UiS.no

Norwegian language

Hei!

 

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren , Cybersikkerhetssenteret(Sikt) og PST vil arrangere et felles webinar for sektoren med fokus på eksportkontrollregelverket.

Hovedmålet med et slikt digitalt møte vil først og fremst være å få frem ulike praktiske problemstillinger, utfordringer og mulige løsninger som virksomhetene jobber med for tiden.

Etter å ha jobbet en tid med form og innhold, er vi nå klare til å invitere forsknings- og utdanningsinstitusjonene til et webinar onsdag 15. nov kl 10-11.  https://www.uis.no/nb/arrangementer/webinar-om-kontroll-med-kunnskapsoverforing

Informasjon om arrangementet og lenke til påmelding vil også bli lagt ut på Sikt sin hjemmeside, som har den tekniske løsningen og håndterer påmeldingene.

 

Det er satt av en time til webinaret, men dersom formatet fungerer greit kan det bli aktuelt å arrangere et oppfølgingsmøte på nyåret.

 

En ny revidert versjon av eksportkontrollforskriften skulle vært klar i høst, men etter massiv kritikk fra sektoren har Utenriksdepartementet utsatt lanseringen til 2023. Det betyr at det er «gammel» forskrift som gjelder.

 

Vi vil oppfordre dere til å dele invitasjonen med de miljøene som berøres av disse bestemmelsene.

 

Vennlig hilsen

Roar

 

 

Roar Nese

Leder

Råd for samfunnssikkerhet og

beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet)

Tlf: 55588741 / 97727767

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *