5-6 Dec. Invitation for student wrokshop: Det ekstreme er her. Nå.

Foto/ill.: Joachim Reuder

Norwegian language

Bli med på tverrfaglig studentworkshop for å finne løsninger med utgangspunkt i Nordområdene!

Program og påmelding: Det ekstreme er her. Nå. | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

UiB inviterer studenter fra alle fagområder til en felles workshop for å jobbe med noen av de viktigste utfordringene i vår tid. Hvordan kan dagens utfordringer innen geopolitikk, klimaendringer og ekstreme livssituasjoner løses med utgangspunkt i kunnskap fra Nordområdene? Under workshopen vil studentene få i oppgave å definere konkrete problemstillinger og foreslå løsninger på dem basert på den kunnskapen vi har i dag ved hjelp av Design Thinking metodikk.

Tid: 5. og 6. desember kl. 16.00 – 21.00

Sted: Makerspace Marineholmen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *