Akademia-avtalen. Utlysning av såkornsmidler og feltkursmidler i 2022

Foto/ill.: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Norwegian language

Styringskomiteen i Akademia-avtalen har besluttet å lyse ut såkornsmidler og midler til feltkurs for 2023. Såkornsmidler skal stimulere til prosjektutvikling i tråd med satsingsområdene angitt i utlysningen.

Søknadsfrist er 6. januar 2023.

Søknader sendes via UiB sitt søknadssystem: https://fond.app.uib.no

For spørsmål vennligst kontakt Kristin Hansen på e-post: kristin.hansen@uib.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *