FRIPRO young talents call: Application deadline is set

Norwegian language

25. november ble det klart at Forskningsrådet får 1,64 milliarder kroner gjennom nysalderingen av statsbudsjettet. Dette betyr blant annet at vi kan tildele midler til Forskerprosjekt for unge talenter i 2023 og søknadsfristen blir 15. mars 2023.

Mer om utlysningen på nettsidene våre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *