Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RAS Lab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB vårsemesteret 2023

MATNAT. FOTO: EIVIND SENNESET

Norwegian language

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. januar.

Søknadsskjema: https://mitt.uib.no/users/27277/files/4777795/download?download_frd=1

Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs

 

Søknader til Mattilsynet (FOTS) om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før forsøkstart.

 

Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55 og levendeavdeling 1. etasje T53A. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingene.

Det er egne prislister for ILAB og Marineholmen RASLab. Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres eksterne prosjekter.

 

Priskategorier for brukerbetaling BIO forsøksdyravdeling T55 og levendeavdeling T53A:

Brukere Priskategori Fast/mnd. m2/mnd.
Intern, master og PhD uten prosjektfinansiering 1 630,- 125,-
BIO med prosjektfinansiering 2 2600,- 260,-
Eksterne 3 5500,- 550,-
Eksempel: Klimarom 10 m2, priskategori 2: 2600,- + (10 m2 X 260,-) = 5200,-/mnd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *