Insentivordning for studiekvalitet

Norwegian language

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Søknadsfrist i 2023 er 24.mars

I 2023-potten ligger det kr 1,250 000 som inkluderer 100 000 til årets Uglepris.

  • Søknadsfristen er 24.mars for insentivmidler.
  • Søknadsfristen for Ugleprisen er 31.mai. 

Les utlysinga: https://www.uib.no/studiekvalitet/77602/insentivordning-studiekvalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *