Call – seed funds for project development within climate and energy transition

Norwegian language

Klima og energiomstilling er et av Universitetet i Bergens tre satsingsområder, og styringsgruppen for klima og energiomstilling ønsker å stimulere til flere prosjektsøknader innen dette området.

Vi utlyser derfor med dette såkornsmidler til prosjektutvikling med følgende føringer:

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon.

  • Søknadsfrist 14. april kl. 14:00.
  • Søknaden leveres i ePhorte og til kristin.froysa@uib.no med kristine.spildo@uib.no på kopi.

Vennlig hilsen,
Kristine Spildo
visedekan, Klima og energiomstilling

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *