Next NORPART call is postponed until spring 2024

UiB has received a letter from HKDir stating that next NORPART call is postponed until spring 2024:

NORPART-utlysinga utsett til våren 2024

HK-dir vil med dette informere om at den annonserte utlysinga i
Partnarskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART) er utsett til
våren 2024.

Utlysinga er fjerna frå hkdir.no og det er ikkje mogeleg å legge inn nye søknader i
søknads- og rapporteringssystemet Espresso. Fagmiljø med påbyrja søknader vil
bli kontakta direkte.

Vi ber om at denne informasjonen blir vidareformidla ved dykkar institusjon.

Med venleg helsing
Hilde Elin Haaland-Kramer
avdelingsleiar

Herdis Kolle
seniorrådgivar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *