Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal konferanse om livslang læring/etter- og videreutdanning i høyere utdanning 7. – 8. november 2023

Høst i Musehagen, Universitetsmuseet i Bergen Foto/ill.: Morten Hoff

Norwegian language

Velkommen til Bergen i november, til konferansen Livslang læring for samfunnet​. Deltakerlisten vokser hver dag, vi anbefaler å være rask for å sikre seg plass!Det er en stor glede for Universitetet i Bergen å invitere til årets nasjonale konferanse for etter- og videreutdanning i høyere utdanning. Vi ser frem til viktige og gode samtaler om livslang læring for samfunnet.
UH-sektoren leverer tjenester til samfunnet av avgjørende betydning og balanserer korte og lange perspektiver på utdanning og forskningsbasert kunnskap. UH-sektoren møter tydelige forventninger fra myndigheter og arbeidslivet for øvrig, som utfordrer og inspirerer oss til å møte samfunnets kompetansebehov med forskning og utdanning som våre kjerneaktiviteter.

Konferansen vil adressere livslang læring i møte med et presset arbeids- og næringsliv og hvordan det store segmentet av små- og mellomstore bedrifter kan ta del i kompetanseløftet som myndighetene etterspør. Programmet legger også opp til innsikt i virkemiddelapparatets muligheter og begrensninger både på individ- og organisasjonsnivå. Vi løfter også frem forskningens plass for å styrke livslang læring, og mulighetene for å utvikle etter- og videreutdanningstilbud.

 

Vi ser frem til gode dager og ønsker deg og dine kolleger hjertelig velkommen til Universitetet i Bergen 7. – 8. november.
Program, påmeldingskjema og øvrig informasjon – alt finner du på konferansen Livslang læring for samfunnet​.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *