Thu 16 Nov. Participate in the launch of new Natur i Norge

Foto: Børre K. Dervo

[Norwegian language]

I november lanseres en revidert versjon av Natur i Norge (NiN). Med ny kunnskap, nye inndelinger og ny nettside, skal systemet nå bli mer brukervennlig.

Nye NiN lanseres torsdag 16. november kl. 10.00–14.00 på Klimahuset, Naturhistorisk museum, på Tøyen i Oslo. Her blir det presentert flere smakebiter fra det nye innholdet.

Se program for lanseringen her

Mer informasjon på arrangementsiden til artsdatabanken.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *