Deadline for nominating candidates for the Meltzer awards

[Norwegian language]

Vi vil gjerne informere dere om at i 2024 vil nominasjonsfristen for forslagsstillere for å nominere kandidater til Meltzerprisene være 19. januar 2024.

Meltzerfondet vil den 8. mars, 2024 dele ut 3 priser:

  • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling
  • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere.
  • Meltzerfondets ærespris. Prisen tildeles for fremragende vitenskapelig virksomhet ved Universitetet i Bergen og deles ut hvert 5 år.

Alle universitetets professorer og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signerte nominasjoner som pdf-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og

innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 19. januar, 2024.

Sjekkliste for forslagsstillere. Hvis dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Kristin Hansen.

 

Vennlig hilsen,

Margareth Hagen, styreleder

Tore Tungodden, forretningsfører

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *