NRC, tip: Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023

Skissefrist: 01. mar 2024Søknadsfrist for full søknad: 30. september 2024Program: JPI Oceans

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter må addresseres. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Les mer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *