Mobilization seminar: AI for trust and sustainability

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB inviterer til mobiliseringsseminar for å synliggjøre ulike initiativer ved UiB. Foto/ill.: Colourbox

When: 10. April 10-14

Where: Storsalen, Nygårdsgaten 5

Sign-up deadline: 2. april

Read more and register here [Norwegian language]

I forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden ønsker Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB (FIA) å invitere fagmiljø som forsker på kunstig intelligens til et mobiliseringsseminar. Formålet er å synliggjøre KI-miljøer og senterinitiativer ved UiB, og identifisere muligheter for tverrfaglige samarbeid i det videre arbeidet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *