UiB: intensivmidler, Ugleprisen 2024 og Pilotprosjekter for redesign av studieprogram – digital kunnskap og forståelse

[Norwegian language]

Utlysning av insentivmidler og Ugleprisen 2024

Insentivordningen skal tilrettelegge for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning.

Les utlysningsbrevet her

 

Invitasjon: Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB

Digitalisering endrer fag og disipliner, både når det gjelder metoder og verktøy som brukes og når det gjelder problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling knyttet til kunstig intelligens spesielt, endrer også utøvelsen av yrkene på tvers av bransjer. Kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse vil være avgjørende i fremtidens arbeid- og samfunnsliv.

Les utlysningsbrevet her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *