Nytt debattinnlegg: La oss bruke naturen smartere

«Utbygging av fornybar energi har tradisjonelt sett ført til store naturinngrep. Fornybar kraft har lagt grunnlag for norsk industrivekst og velstand i godt over hundre år. Dersom teknologien skal hjelpe oss gjennom det grønne skiftet og inn i framtidas fornybarsamfunn er det én avgjørende forutsetning for å lykkes: At selve bruken av arealene må på agendaen i mye større grad enn før.»

Dette sier forfatterne av debattinnlegget i Klassekampen med tittelen “La oss bruke naturen smartere”, Dagmar Hagen|Tine Uberg Nærland|Vigdis Vandvik|Kristin Tolstad Uggen

Les hele artikkelen her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *