Category: Calls

Utlysning av stipendmidler i north2north-programmet

Norwegian language only Hei, Viser til vedlagte utlysning til UArctic sitt mobilitetsprogram north2north og ber dere gjøre dette kjent i fagmiljø og til aktuelle studentgrupper. Det er mulig å søke midler til korte og lengre utvekslingsopphold for innreisende og utreisende…

Apply for WUN Research Development Fund 2022

The Worldwide Universities Network (WUN) is a leading global higher education network. UiB participates in WUN together with 24 leading comprehensive research universities to advance research and collaboration.