1. november. UiB Opp 2.12 Risk Management in research projects

Norwegian language only

Tid: 01.11.2022

Sted: FIA, Jekteviksbakken

Påmeldingsfrist:  04.10.2022

Forskningsprosjekter er ofte preget av en høy grad av usikkerhet og kompleksitet. Dette kurset er et tilbud til deg som har erfaring med prosjektsøknader og prosjekledelse, og som ønsker å lære mer om dette.

Les mer: UiB Opp 2.12 Risk Management in research projects | Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA) | UiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *