Utlysning: WUN Research Development Fund 2022

Norwegian language only

Intern frist for å søke er 2. oktober. Søknaden sendes til: rosa.nogueira@uib.no.

Mer informasjon om utlysningen ved UiB finnes HER

Universitetet i Bergen er medlem av Worldwide Universities Network (WUN), et internasjonalt nettverk av 24 ledende forskningsuniversiteter som samarbeider om forskning på globale samfunnsutfordringer relatert til FNs bærekraftmål. WUN danner et partnerskap av talentfulle forskere i forskjellige geografiske og kulturelle kontekster spredt til 19 land på 6 kontinenter.

Det utlyses nå såkornmidler på kompetitivt grunnlag gjennom nettverkets WUN Research Development Fund (RDF). Det kan søkes om inntil £ 10.000 for å etablere og lede et nytt WUN forskningssamarbeid med forskere fra andre WUN universiteter. Såkornmidlene tar sikte på å stimulere til større prosjekter som gjør WUN samarbeidspartnerne mer konkurransedyktige for tilslag på store eksterne bevilgninger. Alle forskere ved UiB er inviterte til å søke RDF.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *