Newsletter from UiB’s Divison of Human Resources

Norwegian language only

I vedlagte nyhetsbrev fra UiBs HR-avdeling kan du lese om

  • 30. september – Verdensdagen for psykisk helse
  • 4. oktober – webinar, «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdags-valgene som styrker oss»
  • 5. oktober – webinar, «Mental helse og kollegafelleskapet»
  • Kurs i grunnleggende førstehjelp (flere kurs i perioden 6. oktober til 22. november)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *