INVITASJON TIL SØKNAD OM REISESTØTTE FOR MASTER- OG PHD-STUDENTER – KLIMA OG ENERGIOMSTILLING 2023

Søknaden leveres til kristin.froysa@uib.no med kristine.spildo@uib.no på kopi.

 

Vennlig hilsen,

Kristine Spildo
visedekan, Klima og energiomstilling

 

Kristin Guldbrandsen Frøysa

Energidirektør

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *