Høring – Forslag til utredningsprogram for havbruk til havs Områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken

Norwegian language

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss.
Frist for å sende inn høringssvar er 24. mai 2023.

Les direktoratets brev om høringen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *