A NORPART call with application deadline in September 2023 is to be announced in May

Norwegian language

HK-Dir informerer til institusjonane at det er planlagt ei utlysing av NORPART-programmet i løpet av mai månad med søknadsfrist i september 2023.

Det er ikkje klart kor store midlar som vil bli lyst ut. Vi legg til grunn at føringane i programmet vil vere dei same som er publisert på HK-Dir sine sider. NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (diku.no)

NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (diku.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *