Wed 10. May, Vigdis Vandvik: Det kommunale selvstyret: Svarteper eller trumf for naturen?

Foto: Bergen Offentlige Bibliotek / Vigdis Vandvik

Norwegian language
  • 18.00-19.00
  • Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6
Tallene levner ingen tvil – de siste 10 år har vi bygget ned og gravd opp mer natur enn noensinne før her i landet. Denne nedbyggingen truer arter og naturmangfold, men også mange av våre aller viktigste naturgoder og naturgleder. Så hvorfor skjer dette da? Og kan vi snu utviklingen?

Arrangementet er en del av serien Akademisk aften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *