Do you want to become a student ambassadeur at the MatNat Faculty? Extended deadline: 31. May 2023

Norwegian language

Er du nysgjerrig, positiv, engasjert og kunne tenke deg å lære mer om markedsføring og rekruttering? Da ønsker vi hjelp av deg til å synliggjøre det spennende fagtilbudet og det gode studiemiljøet på MN-fakultetet. Vi ser nå etter 17 nye studentambassadører som skal representere MN-fakultetet i møte med ungdomsskoler, videregående skoler, bedrifter, arrangement og på sosiale medier.

Dine arbeidsoppgaver som studentambassadør er:

  • Reise på besøk til ungdomsskoler og/eller videregående skoler i Bergensregionen og holde en presentasjon om MN-fakultetet og realfag ved UiB, samt ønskelig at du reiser til din egen vgs.
  • Ta over MN-fakultetet sin Instagram-konto @realfaguib, vise frem hvordan det er å studere på MN-fakultetet, og snakke om dine erfaringer ved ditt studieprogram.
  • Innholdsproduksjon til nettsider/SOME (FB, IG, TikTok m.m.) og annet promoteringsarbeid.
  • Delta i opplæringsmøter og workshops.
  • Delta i evalueringsmøter og skrive korte rapporter/referater fra oppdragene.

Opplæring
Opplæring vil foregå i august etter semesterstart.

Arbeidstid, lønn, honorar og attest
Lønnen er på ca. 196 kr/timen (lønnstrinn 35). Totalt kan du jobbe inntil 200 timer.

Hvordan søke?

Søknaden sendes på e-post til niklas.hellum@uib.no. Skriv navn på din vgs. i søknaden.

N.B. Legg CV som ett eget vedlegg til søknaden.

Har du spørsmål send en epost eller ring 92 60 63 52.

 

For mer utfyllende utlysning les her: 

https://mitt.uib.no/courses/581/files/folder/Jobb/Studentambassad%C3%B8r?preview=5059502

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *