NRC: Information meeting for potential applicants at UiB 31. May

Norwegian language
Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs fagmiljøer som er interessert i Forskningsrådet sin utlysning midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023 til informasjonsmøte. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative.

Mer informasjon om møtet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *