BIO technical staff – mapping of tasks and competence

Kjære alle sammen,

Og vel overstått pinse. Håper alle har hatt en fin langhelg og er klare for sisteinnspurten før sommerferie (plutselig) er over oss!

En av tingene som skal gjennomføres før nevnte sommerferie, er teknikerkartleggingen på BIO. Som nevnt i teknikerforum og i allmøter, skal vi nå gjennomføre en kartlegging for å få oversikt over tidsbruken vår. Spørreskjemaet bygger på den samme undersøkelsen som ble gjennomført i 2019, med noen justeringer. Vi har blant annet inkludert kompetansekartlegging i denne undersøkelsen, for å få en oversikt over hva slags metoder og kompetanse vi innehar. Utfylling av spørreundersøkelsen er obligatorisk.

Vi har satt fristen til fredag 09. juni, og vi planlegger en gjennomgang og muligheter for spørsmål i teknikerforum tirsdag 06. juni.

Vi planlegger oppfølgingsintervju etter sommeren, i september. Vi ønsker i utgangspunktet å invitere alle til intervju, og kommer tilbake til tidspunkt for dette. Hensikten med intervjuet er å avklare eventuelle misforståelser i skjemaet og for å få mer informasjon som ikke kommer frem i skjemaet. Når du sender inn dette skjemaet, får du en kopi av din besvarelse.

Tusen takk for at du tar deg tid til å gjennomføre denne kartleggingen.

 

2023 Kompetansekartlegging for teknisk ansatte på BIO – Page 1 of 2 (uib.no)

 

På vegne av arbeidsgruppen,
Vennlig hilsen,
Anne Marit, Ann Kristin, Birte, Frank, Gunnar og Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *