Dyrevernalliansens forskningsfond utlyser midler

Dyrevernalliansens forskningsfond har blant annet støttet forskning på dyrevelferden til utegris. Foto: Ihne Pedersen

Norwegian language

Forskere og studenter hos dere er hjertelig velkomne til å søke om midler.  I 2023 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner.

Søknadsfristen er 20. september 2023.

Les mer:  https://dyrevern.no/dyrevernalliansens-forskningsfond/

Dyrevernalliansens forskningsfond prioriterer prosjekter som angår dyr i intensivt landbruk, fiskeoppdrett og dyreforsøk. I 2023 er vi spesielt interessert i søknader som gjelder praktiske dyrevelferdstiltak for oppdrettsfisk, kylling, verpehøns og gris.

 

Vennlig hilsen

Live Kleveland // kommunikasjonsleder // jurist

Tlf. 906 85 738

Dyrevernalliansen // www.dyrevern.no

Brenneriveien 7, 0182 Oslo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *