UH-nett Vest, call: Funds for networking and project development for 2023

Foto: Colourbox

Norwegian language

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.
Søknadsfrist: 15.10.2023.

Les utlysningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *