Thu 28 Sep. Student meeting: What is sustainable food from the sea?

bioCEED invites all students on a journey of discovery with Gabriella Ljungström to learn about sustainable food from the sea:

  • Is food from the sea sustainable?
  • Which food from the sea is sustainable?
  • How can we obtain more sustainable food from the sea?

When: 12:15

Where: Seminar room K3/K4 – Biologen

[The seminar will be held in Norwegian]

Velkommen til et inspirerende foredrag hvor vi utforsker hvordan vi kan skaffe mat fra havet på en måte som sikrer en sunn planet for kommende generasjoner.

Alle studenter er velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *