Call: Stipends for staff exchange within north2north for the spring semester 2024. Deadline: October 2nd

The UArctic network, of which UiB is a member, advertises funds for the exchange of staff between institutions participating in the mobility program north2north (n2n).
Both academic and administrative staff can apply for support for exchange through n2n. In addition, Norwegian institutions can seek support for incoming employees from North American and Scottish partner institutions – members of n2n.
Please find the application form and information on stipend rates below [in Norwegian language].  Incoming staff use the same application form, and send it to their Norwegian partner no later than October 1st. 2023.

De ansatte som søker n2n-støtte oppfordres til å legge til rette for sine studenters semesteropphold mens de er på utveksling. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre studentutveksling vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene for vårsemesteret 2024.

UiB skal sende en samlet institusjonssøknad. Alle søknader må derfor være mottatt hos Studieavdelingen innen 2. oktober 2023. Søknader sendes på e-post til nedelina.naydenova@uib.no, med kopi til elin.flo@uib.no. Spørsmål om søknadsprosessen sendes til nedelina.naydenova@uib.no.

Vennlig hilsen

Nina Gry Stein
seksjonsleder

Nedelina Naydenova
rådgiver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *