Utlysning av stipendmidler til ansattutveksling innenfor north2north-programmet for våren 2024. Søknadsfrist 2. oktober.

UArctic-nettverket som UiB er medlem av, lyser ut midler til utveksling av ansatte mellom institusjoner som deltar i mobilitetsprogrammet north2north (n2n).
Både faglig og administrativt ansatte kan søke om støtte til utveksling gjennom n2n. I tillegg kan norske institusjoner søke støtte til innreisende ansatte fra nordamerikanske og skotske partnerinstitusjoner – medlemmer i n2n.Søknadsskjema og informasjon om satser finner du like under her. Innreisende ansatte fyller ut samme søknadsskjema som utreisende ansatte, og sender det inn til sin norske partner innen 1. oktober 2023.

De ansatte som søker n2n-støtte oppfordres til å legge til rette for sine studenters semesteropphold mens de er på utveksling. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre studentutveksling vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene for vårsemesteret 2024.

UiB skal sende en samlet institusjonssøknad. Alle søknader må derfor være mottatt hos Studieavdelingen innen 2. oktober 2023. Søknader sendes på e-post til nedelina.naydenova@uib.no, med kopi til elin.flo@uib.no. Spørsmål om søknadsprosessen sendes til nedelina.naydenova@uib.no.

Vennlig hilsen

Nina Gry Stein
seksjonsleder

Nedelina Naydenova
rådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *