Consultation – Comprehensive management of aquaculture for sustainable value creation

[Norwegian language]

Det vises til vedlagte invitasjon til å høringen om «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping». Fakultetene gjøres med dette oppmerksom på høringen og kan informere relevante fagmiljøer om muligheten til å gi innspill til høringen. Det vil ikke bli utformet et innspill fra institusjonsnivå.

Høring av NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Departementets høringsfrist er 2. januar 2024.

Vennlig hilsen

Arne R. Ramslien
seksjonssjef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *