Tue 21 Nov. Digital breakfast seminar: Preparedness – security – safety

Breakfast seminar – The good working environment

A changing working life – what about the working environment?

Digital breakfast seminar on Tuesday 21 November on Zoom at 0830-1000

  • The seminar will be held digitally on 21 November at 0830-1000 on Zoom, and you sign up here
  • Registration by the end of the working day on Monday 20 November

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

 

Vi inviterer til høstens siste frokostseminar i serien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet.

De siste årene har vi vært igjennom en rekke endringer. Vi har vært igjennom en pandemi, vi har usikre tider ute i verden ikke langt fra oss og vi har opplevd hendelser knyttet til sikkerhet og beredskap i sektoren.

I arbeidet med arbeidsmiljø er helse – miljø og sikkerhet viktige stikkord. I dette frokostseminaret vil vi fokusere på arbeidet i sektoren som gjøres innenfor sikkerhet og beredskap. Vi har fått med oss sikresiden.no som er norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheters samarbeid på kriseinformasjon og sikkerhetsopplæring. De kommer til frokostmøtet for å fortelle oss om hvilke ressurser dere kan finne på siden, samt gå mer i detalj på nye ressurser om hvordan håndtere utfordrende situasjoner. Vi har også invitert med oss Beredskapsrådet for kunnskapssektoren som har et mål om å styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap i sektoren, og bidra til erfaringsdeling. Og som vi alle vet er hverdagen vår i dag i stor grad knyttet til digitale arbeidsflater og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan vi kan sikre våre arbeidsdokumenter som våre rapporter og forskningsartikler mot digitale angrep.

 

På frokostseminaret har vi invitert:

Marie Røyksund, Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og risikostyring ved UiS og sekretariatsleder for Beredskapsrådet i kunnskapssektoren.

Christine Holm Berntzen, sikresiden.no /seniorrådgiver Divisjon for organisasjon og infrastruktur ved OsloMet

Laila Langesæter, senioringeniør og

Jimmy Tvedt Thomsen, seniorrådgiver ved IT- avdelingen ved Universitetet i Bergen

 

Seminaret arrangeres digitalt 21.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 20.november,

 

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

 

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

 

Velkommen!

 

Vernetjenesten ved UiB
E-post: UHVO@uib.no
Telefon: 55 58 30 60

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *