Mon 6 Nov, the University Museum: Without birds, life will not be the same – a book conversation with Martin Eggen

Foto: privat

When: 18.30-21.00

Where: Universitetsmuséet, Muséplassen 3, Forhandlingsrommet

Read more at universitetsmuseet.no

Innledning ved førsteamanuensis Terje Lislevand.

Boksamtale med fugleforsker Martin Eggen, ledes av Torill Sommerfelt Ervik.

Samtale med spørsmål fra publikum.

Salg av kaffe, boller og bok (med signering).

Omvisning med Terje Lislevand.

Arrangementet er gratis og krever egen billett – Begrenset antall billetter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *