Høring – Genteknologiutvalgets utredning NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

[Norwegian language]

Klima- og miljødepartementet har sendt NOU 2023:18 på høring med høringsfrist 22. februar 2024. Fakultetene orienteres med dette om høringen og bes vurdere å gjøre
relevante fagmiljøer oppmerksom på muligheten til å gi høringsinnspill via departementets nettsider.Det vil ikke bli utarbeidet et institusjonelt høringsinnspill.

Vennlig hilsen

Arne R. Ramslien
seksjonssjef

Mona Viksøy
seniorkonsulent

Vedlegg:
Høring – Genteknologiutvalgets utredning NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig
fremtid

Kopi
Det juridiske fakultet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *